بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده / تأسیس: در تهران خرداد 1321، در لندن ژوئن 1984

علیه انتخابات تقلبی و علیه فراموشی…

کمیته گزارشگران حقوق بشر:

اسامی‌۱۱۲تن از کشته شدگان پس از ۲۲ خرداد ۸۸

همراه با جزئیاتی از چگونگی مرگ آنها 

Share
کیهان لندن، کیهان آنلاین 2000/2014